اثربخشی کلی تجهیزات (OEE)

کنترل درجه حرارت ماشین برای مثال Reflow Oven

کنترل شرایط محیطی در لحظه در هر منطقه ای مثل رطوبت، دما ....

(برای اطلاع بیشتر با کارشناسان برگ تماس حاصل فرمایید)

تنظیمات اطلاعات پایه مانند Alert و مدیریت برچسب ها

سفارشات تولید و وضعیت مشاغل

خدمات گزارش دهی

(برای اطلاع بیشتر با کارشناسان برگ تماس حاصل فرمایید)

Bargco

No. 64, Barg Building, West Atefi S.t. , Africa Blvd, Tehran

Tell: 21 26200300   

Fax: 21 22057629

Mobile: 0912 299 3259

Email: Sales@bargco.com

شما این ایمیل را از طرف ما به دلیل ثبت نام در سایت ما یا خرید از ما دریافت کرده اید.

لغو اشتراک

MailerLite